0 0 položek v košíku
0 0 položek v košíku

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatelem prodejního portálu Baroneso.cz je společnost GEOFEM, s.r.o., která klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Citlivá data jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka či pokud nám to neukládá zákon.
 

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat. Zpracování osobních údajů na prodejním portálu Baroneso.cz provádí společnost GEOFEM, s.r.o. IČ: 04337808. Zpracovatel je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
 

Na prodejním portálu Baroneso.cz ukládáme a spravujeme osobní údaje nakupujících.

 

Účel a způsob zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:
 

Nákup zboží či služeb: Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na prodejním portálu Baroneso.cz případně provedením objednávky, kde uvedete osobní údaje. Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.
 

Marketingová komunikace: V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o zboží, výrobcích, akčních cenách a novinkách na prodejním portálu Baroneso.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.


E-mailová podpora: V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.


Telefonická podpora: V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.
 

Cookies: Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.

 

Co dělat když chci své osobní údaje upravit nebo smazat

 

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách www.baroneso.cz. Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.


V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli. Jaká jsou tedy vaše práva?


Vymázání vašich osobních údajů: Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše


Zrušení účtu nakupujícího: Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).


Zrušení účtu prodávajícího: Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu. Pokud prodávající nepřijal žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).


Oprava vašich osobních údajů: Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na prodejním portálu Baroneso.cz, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu zakaznici@baroneso.cz.


Odvolání platnosti souhlasu: Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.


Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

 

Naši zpracovatelé osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností GEOFEM s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

  • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou - webhosting, servery kde jsou uloženy data
  • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics
  • Daně4U s.r.o. - účetní společnost
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá

 

Zabezpečení dat

 

Vaše data ukládáme výhradně na dedikovaných serverech u společnosti WEDOS Internet, a.s. Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.


Tyto informace nabývají platnosti dne 25.5.2018.